ثبت نام کلاس های TÖMER

YDS -  Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır

کلاس های تومر(زبان استانبولی)

متقاضیان شرکت در دوره های زبان های استانبولی(TÖMER) طی گذراندن حدود 4 ماه از کتاب های منتخب آموزش زبان استانبولی دانشگاه آنکارا (هیتیت) و نیز کتاب تومر (مرجع فارسی) بهرمند می شوند. ثبت نام و شرکت در این کلاس ها جهت آمادگی در مراحل آزمون تومر و اخذ پذیرش و یا اقامت در دانشگاه های ترکیه می باشد.

نحوه آموزش کلاس های زبان استانبولی به صورت نیمه فشرده در شعب موسسات ایران تومرویوس دیتا ( تبریز یوس) برگزار می شود

طرح درسی این کلاس ها در قالب 8 واحد از کتب اشاره شده می باشد.

مدت جلسات دوره های 4 ماهه این کلاس های موسسات ایران تومر در حدود 40 جلسه و 2 جلسه در هفته می باشد.

این دوره ها برای متقاضیانی که در جهت پذیرش و اعزام دانشجو به کشور ترکیه اقدام میکنند در جهت آمادگی شرکت در آزمون برگزار می گردد.

نوع دوم برگزاری این کلاس ها به صورت فشرده(حدود 2 ماه) بوده و نحوه برگزاری جلسات این نوع دوره به صورت یک روز در میان می باشد.

موسسات ایران تومر برگزار کننده تخصصی دوره های تومر با 12 سال تجربه بعنوان اولین مرکز و مجری این دورها در تهران و تبریز می باشد.


 
شروع کلاس های جدید کلاس های استانبولی- تومر
 
به جهت پیشرفت سریع در یادگیری و نتیجه گیری مثبت، این کلاس ها حداکثر با ظرفیت 7 تا 10 نفر تشکیل می گردد.
 

Image
Edit Page

فروش منابع آزمون دانشگاههای ترکیه

شبکه های اجتماعی