تغییر رشته تحصیلی

YDS -  Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır

تغییر رشته تحصیلی

متقاضیانی که قبل از اقدامات اولیه در خصوص پذیرش دانشگاه ها، قصد تغییر رشته تحصیلی خود را دارند و یا در این خصوص هنوز تصمیم قطعی را نگرفته اند،   
 باشرکت در جلسات مشاوره در موسسات ایران تومر و یوس دیتا(تبریز یوس) می توانند از قوانین و آخرین رویدادهای     
آموزشی در دانشگاه های ترکیه، اوکراین و سایر کشورها آگاه گردند.

سپس با توجه به شرایط و وضعیت موجود دانشگاه و رشته انتخابی و بلامانع بودن تغییر رشته توسط مدیر گروه و آموزش مربوطه نسبت به پذیرش و اعزام دانشجو اقدام نمایند.

 

Edit Page

فروش منابع آزمون دانشگاههای ترکیه

شبکه های اجتماعی