آزمون YÖS

YDS -  Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır

آزمون یوس(YÖS)

این آزمون که در اصطلاح (YÖS) می باشد در خصوص ورود به دانشگاه های ترکیه برای متقاضیان پذیرش تحصیلی از مقطع دیپلم متوسطه به لیسانس و رشته های علوم پزشکی می باشد.

آزمون یوس مشتمل بر سئوالات ریاضی، هندسه و هوش (در سطح دبیرستان) می باشد که به زبان های ترکی استانبولی و انگلیسی توسط هر دانشگاه در بازه زمانی اردیبهشت و خرداد ماه به تفکیک و به طور مجزا سالیانه یک مرحله برگزار می گردد.

مبنای پذیرش متقاضیان شرکت در این آزمون کسب نمره مجاز و رتبه قبولی بوده و در صورت انتخاب رشته و دانشگاه پس از اعلام نتایج آزمون کسب نمره حد نصاب از آزمون یوس هر دانشگاه در ترکیه الزامی است.

دانشگاه های دولتی ترکیه اکثرا از طریق همین آزمون اقدام به جذب دانشجویان خارجی نموده و در برخی موارد معدل متقاضیان نیز در محاسبه و اخذ پذیرش موثر می باشد ولی اساس موضوع پذیرش بر مبنای رتبه و نمره کسب شده در آزمون یوس (YÖS) می باشد.

شعبات و حوزه های آزمون هر کدام از دانشگاه ها می تواند در شهرهای دیگر کشور ترکیه همزمان برگزار گردد و گاهی در ایران و سایر کشورها نیز برخی از این آزمون ها به تفکیک اجرا می گردد.

لذا از طرف موسسه یوس دیتا (تبریز یوس) به جهت ممنوعیت اجرا آزمون از جانب سازمان سنجش ایران و کنسل شدن آزمون ها متقارن با حوزه آزمون مشابه در ترکیه، به متقاضیان پیشنهاد میگردد تمامی آزمون های مربوط به یوس را در حوزه اصلی
(دانشگاه های کشور ترکیه)ثبت نام و شرکت نمایند.

بازه زمانی ثبت نام آزمون های یوس از اواخر بهمن ماه لغایت اواخر فروردین به طور سالانه می باشد که توسط موسسه انجام می شود.

Image
Edit Page

فروش منابع آزمون دانشگاههای ترکیه

شبکه های اجتماعی